EN TOTALENTREPRENÖR FÖR LIVSMEDELSBUTIKER

Timab är en totalentreprenör för livsmedelsbutiker, som erbjuder service och entreprenad av allt som krävs för att få butiksverksamheten att fungera, dvs. kyla, el, VVS, bygg/inredning, butiksdesign och projektledning. 

Med oss som partner kan våra kunder utveckla och förbättra sina butiker samtidigt som vi värnar om vår gemensamma miljö.

Våra kunder är bland andra Ica, Coop, Hemköp, Willys och Matrebellerna. 

 • Kylinstallationer 
 • Elinstallationer 
 • Bygg/inredning
 • VVS-installationer
 • Butiksdesign 
 • Projektledning

Transkritiska kyl- och fryssystem

Fördelar:

 • Miljövänligt köldmedium
 • Koldioxid är mycket bra energibärare
 • Lättflytande vid låga temperaturer
 • Små rör i förhållande till kyleffekt
 • Bra egenskaper vid smörjning
 • Ingen frysrisk
 • Hög energieffektivitet
 • Höga värmeåtervinningstemperaturer
 • Hög värmefaktor vid värmeåtervinningsdrift
 • Lägre investeringskostnad vid nyinstallation
 • Hög driftsäkerhet
 • Hög kvalitet på aggregat och komponenter
 • Bra utbud på styrutrustning och övervakningssystem

Nya F-gasförordningen

Viktig information till dig som brukare/ägare av kyl-, frys- och värmepumpanläggningar.
Sedan den 1 januari 2015 gäller en ny F-gasförordning, dvs. det regelverk som styr hanteringen av syntetiska köldmedier. Klicka här för att få veta mer om hur det påverkar dig och din verksamhet.