Willys Torsplan Willys Torsplan, Axfood, Stockholm

Willys Torsplan

Nyetablering och installation av kylsystem för livsmedel. Ett energieffektivt kylsystem med Propan som köldmedium.