Ica Maxi Flemingsberg Ica Maxi Flemingsberg, Ica Sverige AB, Huddinge Stockholm

Ica Maxi Flemingsberg

Nyetablering och installation av kylsystem för livsmedel i form av ABT-entreprenad. Ett energieffektivt kylsystem med ett transkritiskt CO2 aggregat.