Transkritiska kyl- och fryssystem

Transkritiska kyl- och fryssystem

Fördelarna med transkritiska kyl- och fryssystem är många:

 • Miljövänligt köldmedium
 • Koldioxid är mycket bra energibärare
 • Lättflytande vid låga temperaturer
 • Små rör i förhållande till kyleffekt
 • Bra egenskaper vid smörjning
 • Ingen frysrisk
 • Hög energieffektivitet
 • Höga värmeåtervinningstemperaturer
 • Hög värmefaktor vid värmeåtervinningsdrift
 • Lägre investeringskostnad vid nyinstallation
 • Hög driftsäkerhet
 • Hög kvalitet på aggregat och komponenter
 • Bra utbud på styrutrustning och övervakningssystem