Nu är vi starkare på el än någonsin

Nu är vi starkare på el än någonsin

Vår elavdelning har förstärkts med flera nya, skickliga elektriker och en ny projektledare med stor erfarenhet av butiksel. utför alla typer av kraft- och belysnings arbeten i er butik. Anlita oss gärna för elinstallationer för belysning, renoveringsarbeten eller felsökningar – både service och entreprenad.

Miko Yliaho är Timabs nye projektledare för el. Han basar över ett antal kompetenta elektriker på vår el avdelning. Miko har 25 års erfarenhet i yrket varav 15 år som arbetsledare och projektledare. Han har jobbat med el för dagligvarubutiker och flera andra kommersiella verksamheter.

-Det känns väldigt roligt och utmanande att jobba här på Timab, med livsmedelsbutiker som en tydlig målgrupp och ett smart energitänk. Nu vässar vi oss ytterligare på elsidan för att bli den bästa elinstallatören, säger Miko Yliaho.